Frequently Asked Questions

Masalah mengemaskini maklumat di excel melalui fail di cvo
Last Updated 9 months ago

Tuan/Puan

Masalah ini hanyalah bagi pengguna yang menggunakan microsoft excel sahaja.

cthnya 1: Pengguna A menggunakan Excel WebApps dan pengguna B juga menggunakan WebApps maka boleh edit bersama-sama

cthnya 2: Pengguna A menggunakan Excel WebApps manakala pengguna B juga menggunakan Desktop Excel maka tidak boleh edit bersama-sama

Sehubungan itu mohon tuan/puan mengemaskini maklumat melalui fail di cvo dimana "Edit in Excel Web App" sahaja jika menggunakan Excel.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!