Frequently Asked Questions

Masalah akses ke laman Seksyen/Unit di CVO
Last Updated 9 months ago

Semua warga AGC diberi akses masuk ke laman utama. Pentadbir sistem CVO (STM) akan memberi akses ke laman bahagian CVO mengikut penempatan masing-masing merujuk kepada surat pertukaran dan lain-lain. Jika tuan/puan mendapat RALAT "Sorry this site hasn't been shared with you" semasa melayari laman bahagian sila hubungi pentadbir sistem CVO di Samb. 2718 atau adukan dalam sistem e-Senggara tetapi jika tuan/puan mendapat RALAT "Sorry this site hasn't been shared with you" pada laman seksyen atau unit misalnya, tuan/puan bolehlah membuat permohonan akses daripada pegawai yang dilantik selaku champion CVO bahagian/unit tuan/puan.
Rujuk senarai Champion CVO di portal cvo di, Laman Utama> Dokumen Am AGC> Dokumen CVO> SENARAI CHAMPION CVO MENGIKUT BAHAGIAN DI IBU PEJABAT AGC.docx

Please Wait!

Please wait... it will take a second!